40 dagen rust, herstel en hechting

Veel culturen die een levende traditie hebben van kraamzorg, gaan uit van een herstel van 40 tot 42 dagen na de bevalling. Het duurt (minimaal) deze tijd voor de baarmoeder om in haar oude vorm te komen, de hormonale schommelingen van de kraamtijd te stabiliseren en emotioneel te wennen aan de nieuwe realiteit met een nieuw gezinslid.

Het uitgangspunt van de 40 dagen postnatale zorg is dat de huishoudelijke taken uit handen worden genomen van de moeder en door haar sociale netwerk worden overgenomen. De moeder kan zich volledig richten op haar herstel en binding met haar baby. De partner/ vader, een paar goede vriendinnen, (schoon)moeder of goede buur nemen de zorgtaak van boodschappen, eten maken, huishoudelijke taken en verzorging van andere kinderen over. 

Wellicht voor sommige is dit een radicaal idee, maar veel moeders en vaders die de postnatale tijd hebben meegemaakt zien dit als enorme toevoeging aan een ontspannen hersteltijd. De sleutel is om ondersteuning te durven vragen en tijdig de vraag te stellen. Je geeft je naasten de gelegenheid om echt heel belangrijks voor je te doen in deze bijzondere tijd. Verder is het aan te raden om je kraambezoek tot het minimum te beperken en niet te veel te ondernemen.

Welke zorg je wilt ontvangen is dus afhankelijk van je vraag, je gezinssituatie, je financiële ruimte en de aanwezigheid van een sociaal netwerk. Op de website www.postnatalsupportnetwork.com kun je een zorg verzoek indienen mocht je er niet uitkomen met lokale postnatale doula’s of (in combinatie met) je netwerk.

Projecten

Reis met de Griekse Godinnen